Starthjälp

Starthjälp

Det finns även möjlighet att utrusta Multitester med kraftiga batterier och startkablar för att kunna hjälpstarta fordon.