Pneumatik

verkstadsluftGenom att ansluta verkstadsluft i Multitester kan man via duomatic kopplingen pålufta släpvagnen.

Släpvagnens bromsar ansätts via vänster manöverkran. Trycket kan regleras steglöst och övervakas via manometer.

Höger manöverkran trycksätter en 20m lång slang för utgående tryck. Funktionen kan användas för t.ex lastsimulering på lastkännande ventil.

Här finns även två av varandra oberoende 20 meter testledningar som man kan ansluta på olika komponenter, tex höger och vänster bromsklocka för att på så sett avgöra om ansatt bromstryck fördelas lika.

De digitala manometrarna visar trycken med en noggrannhet av 1/10 bar och kan
även lagra maximalt peaktryck.

2 mätare

Självklart kan man även mäta tryck i andra fordon än släpvagnar då testslangarna är utrustade med M16 standardkoppling.