ABS/EBS

absebs

Genom att ansluta EBS-kontakten i Multitester så kan man spänningssätta släpvagnens ECU.
Om enheten har felkoder indikeras det på displayen.

Även denna ström som går till styrdonet övervakas via amperemätaren.