Pneumatik

verkstadsluftGenom att ansluta verkstadsluft i Multitester kan man via duomatic kopplingen pålufta släpvagnen.

Släpvagnens bromsar ansätts via vänster manöverkran. Trycket kan regleras steglöst och övervakas via manometer.

pneumatic_2

Höger manöverkran trycksätter en 20m lång slang för utgående tryck. Funktionen kan användas för t.ex lastsimulering på lastkännande ventil.

pneumatic_3Här finns även två av varandra oberoende 20 meter testledningar som man kan ansluta på olika komponenter, tex höger och vänster bromsklocka för att på så sett avgöra om ansatt bromstryck fördelas lika.

De digitala manometrarna visar trycken med en noggrannhet av 1/10 bar och kan även lagra maximalt peaktryck.

Mätarna stänger av sig efter ca: 3 minuter.

2 mätare

Självklart kan man även mäta tryck i andra fordon än släpvagnar då testslangarna är utrustade med M16 standardkoppling.