ABS/EBS

absebs

Genom att ansluta EBS-kontakten i Multitester så kan man spänningssätta ECU:n i släpvagnen. Om enheten har felkoder kommer en silolampa att indikera detta.

Även denna ström övervakas via amperemätaren.

absebs_matning